Vakituisen
ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden
kustannuksista saa kotitalousvähennyksen. Vähennys myönnetään vain työn
osuudesta. Tänä vuonna vähennys on 50% työn osuudesta ja maksimivähennys 2400 euroa/henkilö. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten vähennyksen voi saada kumpikin erikseen, yhteensä 4800 euron edestä. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu,
joka on henkilökohtainen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, niin vähennys
kannattaa pyytää vain toiselle, tällä tavoin omavastuu vähennetään vaan
kertaalleen. Koitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja
pääomatulojen verosta. Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen.

Annamme aina työlle kuitin, jossa on eriteltynä työn osuus. Näin asiakkaan on helppo tehdä kotitalosvähennys.
Lisätietoja:

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotital...