Kotitalousvähennys

Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden kustannuksista saa kotitalousvähennyksen. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta. Tänä vuonna vähennys on 50% työn osuudesta ja maksimivähennys 2400 euroa/henkilö. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten vähennyksen voi saada kumpikin erikseen, yhteensä 4800 euron edestä. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu, joka on henkilökohtainen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, niin vähennys kannattaa pyytää vain toiselle, tällä tavoin omavastuu vähennetään vaan kertaalleen. Koitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen.
Annamme aina työlle kuitin, jossa on eriteltynä työn osuus. Näin asiakkaan on helppo tehdä kotitalosvähennys.

Lisätietoja: